Features

Suscipit Ut tristique justo nunc id turpis feugiat consequat Curabitur at olor quis Vestibulum tempor

آشنایی با موم کشی خودرو

سیلرکاری به معنی درزگیری قسمت های مختلف خودرو است در این مرحله تمامی درزهایی که زیر، داخل و روی بدنه خودرو وجود دارد توسط سیلر ( موم ) درزگیری می شود. انجام این عملیات نیازمند داشتن ابزار و تجهیزات مناسب ( دستگاه درزگیری) و مهارت لازم می باشد.

 

در سیلر نمودن قطعات، ابتدا یک سری مواد خمیری شکل به نام " ماستیک "که به منظور پوشش درزها بر روی سطح قطعه پوشیده می شود. بعد از پر شدن لای درزها با خمیر، قطعه در حوضچه آستر وارد می شود. قطعه با یونیزه شدن، تمام آستر را به خودش جذب می نماید( آستر پوشش اولیه ای است که قبل از رنگ زدن روی قطعات بدنه زده می شود). رنگ آستر لزوماً می بایستی متناسب با رنگ قطعه باشد.

جهت محافظت از زنگ زدگی و مقاومت بیشتر کف بدنه خودرو، بدنه از کوره عبور داده می شود و سپس محلول P.V.C بر روی آن پاشیده شده، آنگاه پس از خشک شدن کامل، مرحله پاشش آستر صورت می پذیرد.

 

                                                                 افزایش طول عمر و پیشگیری  از زنگ زدگی ، شاسی و قطعات بدنه خودرو ها