Offline Page

Curabitur urna montes quis nibh ante scelerisque felis et elit sed. Vitae mauris ut Nullam Donec

Sample Image

کاربرد موم کشی خودرو

 

از نازل مخصوص برای درزگیری کامل و با کیفیت قطعات تعویضی بدنه و شاسی های خودروها همواره دغدغه مالکین خودرو ها به ویژه خودروهای وارداتی می باشد. معمولاً قطعات بدنه و شاسی ( درب، کاپوت، صندوق و ... ) تعویض شده خودروها به دلیل درزگیری و خارج شدن از حالت فابریک با افت قیمت چشمگیر وکاهش عمر مفید قطعات خودرو و همچنین نفوذ رطوبت و آب به داخل و ایجاد سرو صدا در داخل اتومبیل مواجه می گردند.

 

محصول نازل مخصوص کمک خواهد کرد تا کلیه عملیات درزگیری به سهولت و با کیفیتی بسیار عالی انجام پذیرد . توسط این محصول عایق بندی صوتی و رطوبتی قطعات بدنه و شاسی خودروهای شاسی بلند و معمولی، سواری و باری، به ویژه خوردوهای مستقردر مناطق شمالی و جنوبی کشور به سهولت و با کیفیتی مناسب ( مشابه قطعات فابریک) انجام می پذیرد.

 

.

                                                                 افزایش طول عمر و پیشگیری  از زنگ زدگی ، شاسی و قطعات بدنه خودرو ها