Explore

Curabitur urna montes quis nibh ante scelerisque felis et elit sed. Vitae mauris ut Nullam Donec

نحوه کار موم کشی خودرو

 

آشنایی با محصول " نازل" مورد استفاده در واحد سیلرکاری رنگ خط تولید بدنه خودرو

 

بعد از اتمام کار بدنه خودرو آن را به سالن رنگ تحویل داده می شود، دراین سالن ابتدا بدنه خودرو را در حوضچه ای می اندازند تا لایه چربی روی ورقه آهن به طور کامل از بین برود، وقتی چربی از بین رفت و بدنه تمیز شد آن را داخل حوضی انداخته تا بدنه یونیزه شود. از آنجایی که بدنه فلزی است، با یونیزه شدن تبدیل به شیئی می شود که یون هی مختلف را جذب می کند باردار شدن بدنه باعث می شود تمام ذرات رنگی که بعدا به بدنه می زنند، به همه جای آن نفوذ کند.

 

حال زمان سیلر کاری خودرو می باشد

سیلر کاری خودرو برای  قسمت های مختلف بدنه خودرو که درز های گسترده دارد انجام می شود و انجام  آن نیاز به مهارت بالای دارد.

 


 

 محتویات سیلر

 سیلر یک سری مواد خمیر مانند به نام ماستیک روی بدنه مالیده می شود که درزهای مختلف بدنه را می گیرد. زیرا وقتی دو تا ورقه آهن روی هم گذاشته می شود، پنج نقطه جوش دو ورقه را به هم متصل می کند با این حال میان این دو آهن فضای خالی باقی می ماند و برای از بین بردن این فضا با خمیر ماستیک به طور کاملآنها را می پوشانده می شود.

اگر این مرحله انجام نشود موادی چون آب ، ریزگرد ها و .... در آن نفوذ می کند.

 


 

 

بعد از پایان درز گیری بدنه را در حوضچه ی آستر انداخته و از انجایی که بدنه حالت یونیزه گرفته تمام آستر را به خود جذب می کند ( آستر پوشش اولیه ای است که قبلا از رنگ زدن روی بدنه خودرو می زنند) رنگ آستر باید مناسب بارنگ اصلی که بدنه خودرو شود باشد . و بعد از اتمام کار آستربدنه به اتاقک رنگ رفته تا روی بدنه رنگ زده شود.

 

 

                                                                 افزایش طول عمر و پیشگیری  از زنگ زدگی ، شاسی و قطعات بدنه خودرو ها