مواد مصرفی محصول

موادی که در این محصول مورد استفاده می باشد.

موارد مصرفی سیلر کاری خودرو

 


  

موارد مصرف

 این محصول برای درزگیری ( سیلرکاری و موم کاری) قطعات زیر کاربرد دارد:

بدنه، درب ها ،  شاسی ، صندوق عقب ،  گکاپوت جلو ،  کف بدنه خودرو 

 

 


 


 

معرفی محصول

نازل مخصوص سیلرکاری و موم کاری کلیه درزهای (زیر، داخل و روی) قطعات بدنه و شاسی انواع خوردوهای سواری، کامیونت و کامیون که برای اولین بار در سطح کشور ارائه ( اختراع) می گردد. 

 

 


 

 

 مخاطبین محصول

صاحبان کارگاه های صافکاری و نقاشی انواع خودروها

مجتمع های تعمیر گاهی خودروها، صاحبان خودروهای سواری و باری، صاحبان خودروهای شاسی بلند و معمولی، واردکنندگان خودروهای وارداتی 

 

 

 

                                                                 افزایش طول عمر و پیشگیری  از زنگ زدگی ، شاسی و قطعات بدنه خودرو ها